Endodonti Kök Kanal Tedavisi

Endodonti Kök Kanal Tedavisi

Endodonti (Kanal Tedavisi): Bu tedaviyi daha iyi anlayabilmek için öncelikle dişin yapısından bahsetmek gerekir. Sağlıklı bir dişi ele alırsak ağız içinde görülen kısmı kron, diş eti altından kalak kısmı ise kök olarak isimlendirilmiştir. Kronda; dışta mine, onun altında dentin ve en içte pulpa dokuları bulunur. Kökte ise dış tabaka sement, iç tabaka krondaki pulpanın kök ucuna kadar uzantılarıdır. Pulpa dokusu damar, sinir ve bağ dokusundan zengin olup, dişin canlılığını ve beslenmesini sağlar. "Dişin siniri” olarak bahsedilen alan pulpadır. İşte endodonti dişin pulpa dokusuyla ilgilenir ve onun tedavisini yapar.

Kanal Tedavisi Nedir?

Halk arasında yaygın olarak “dişin sinirinin alınması” şeklinde bilinen işlemdir. Dişin pulpa tabakasını etkileyen bir hastalık sonucu; özel sistemler kullanılarak kron ve kök kanalları içinden damar ve sinir paketi temizlenir. Bu tedavide kanal yapılarına göre eğeler, kanal boyu tespit etmeye yarayan cihazlar, röntgenler, dezenfeksiyon sağlayacak solüsyonlar kullanılır.

Tek seansta kanal tedavisi bitirilebilir. Ancak seans sayısı; enfeksiyonun miktarı, direnci, dişin canlılığını tamamen kaybedip kaybetmediği gibi değişkenlere bağlıdır. Dişten dişe kanal morfolojisi ve sayısı değişkenlik gösterebilir.

Kaynaklarda kanal tedavisinin başarısı %90-95 olarak belirtilmektedir. Uzun süreli antibiyotik kullanımı, kronik travmalar başarıyı düşürmektedir. Tedavinin amacı; dişin kaybedilmemesi, sağlıklı ve fonksiyonel olarak ağızda çalışmaya devam etmesidir.

Yıllar öncesinde pulpanın enfekte olduğu durumlarda dişler için tek çare çekim düşünülürken günümüzde kanal tedavisinin başarısı kanıtlanmıştır.